Analizy numeryczne CFD

Wykonywanie symulacji analiz numerycznych CFD,
weryfikujących poprawność działania wentylacji oddymiających.

Wykonywanie symulacji ewakuacji

Tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Plany i instrukcje

Opracowywanie planów, instrukcji oraz zaleceń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Opinie

Przygotowywanie opinii w sprawach dotyczących ochrony ppoż. 

Współpraca z PSP

Prowadzenie korespondencji oraz współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.

Opiniowanie dokumentacji

Opiniowanie oraz sprawdzanie projektowej dokumentacji technicznej przeznaczonej do realizacji inwestycji i remontów pod kątem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej. 

Opracowywanie scenariuszy pożarowych.

Ekspertyzy

Wykonywanie ekspertyz technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

LPOŻ Wiesław B. Leśniakiewicz Rzeczoznawstwo i Doradztwo Przeciwpożarowe

  • biuro@lpoz.pl
  • 601-425-201
  • 501-923-369
  • 07-230 Mostówka ul. Osiedlowa 6