Kontrola

Bieżąca kontrola obiektu w zakresie ochrony ppoż.(drożność dróg ewakuacyjnych, umiejscowienie sprzętu ppoż.itp.).

Potrzeby

Określanie potrzeb związanych z ochroną przeciwpożarową w obiektach. 

Inwestycje

 Planowanie inwestycji związanych z ochroną ppoż 

Szkolenia

 Szkolenia pracowników w zakresie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

Ewakuacje

Organizacja, przygotowanie i przeprowadzanie, przy współudziale zewnętrznych służb, wraz z nadzorem próbnych ewakuacji wymaganych przepisami prawa.

Umowy

Nadzór nad należytym wykonaniem umów związanych z ochroną ppoż.

Odbiory

Organizowanie i koordynowanie prac związanych z konsultacjami i odbiorami przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 

LPOŻ Wiesław B. Leśniakiewicz Rzeczoznawstwo i Doradztwo Przeciwpożarowe

  • biuro@lpoz.pl
  • 601-425-201
  • 501-923-369
  • 07-230 Mostówka ul. Osiedlowa 6