Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/lppoz4/libraries/cms/application/cms.php on line 460
LPOŻ
 • LPOŻ
  Zapewniamy bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków
 • LPOŻ
  Opracowujemy dokumentację z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • LPOŻ

  Zapewniamy należyty stan techniczny systemów i urządzeń przeciwpożarowych

 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków

Ochrona ppoż budynków polega na realizacji przedsięwzięć, których celem jest ochrona życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Ochrona ppoż skupiać się powinna przede wszystkim na zapobieganiu pożarom. Gdy jednak już do pożaru (bądź innego zdarzenia) dojdzie, celem ochrony ppoż jest minimalizacja szkód, doprowadzenie do tego by były one jak najtańsze w likwidacji, a także by miał kto (wspomniane wyżej zapewnienie sił), a także czym (zapewnienie środków) je likwidować.

 
 
capitol

NASZE USŁUGI PPOŻ

Oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym
 
 

Bezpieczeństwo obiektów

Realizacja zadań związana z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów.
 
 

Urządzenia przeciwpożarowe

Zapewnianie należytego stanu technicznego systemów i urządzeń przeciwpożarowych
 
 

Dokumentacja przeciwpożarowa

Opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 
 
 

Symulacje CFD

Wykonywanie symulacji CFD weryfikujących poprawność działania wentylacji i systemów ewakuacji
 
 

Zadymianie

Wykonywanie zadymiania obiektów budowlanych weryfikujących poprawność działania wentylacji.

WSPÓŁPRACA

Gwarantujemy pełną satysfakcję z powierzonych nam zadań

Rozpocznij współpracę

LPOŻ Wiesław B. Leśniakiewicz Rzeczoznawstwo i Doradztwo Przeciwpożarowe

 • biuro@lpoz.pl
 • 601-425-201
 • 501-923-369
 • 07-230 Mostówka ul. Osiedlowa 6